Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

 Informujemy, że z początkiem marca do zespołu realizującego projekt naukowy pt. „SPOT: Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation” dołączyła dr Małgorzata Pstrocka-Rak. Projekt jest realizowany w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w ramach programu Horyzont2020.

Dr Małgorzata Pstrocka-Rak ukończyła studia magisterskie na kierunku: Ochrona środowiska - specjalność 'Geografia regionalna i turystyczna' na UWr, tutaj też obroniła pracę doktorską pt. „Przyrodnicze uwarunkowania turystyki pieszej w Karkonoskim Parku Narodowym w kontekście chłonności i pojemności turystycznej”. Specjalizuje się badaniach z zakresu turystyki, zrównoważonego rozwoju, dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz ochrony środowiska. W okresie realizacji 'SPOT' Małgorzata Pstrocka-Rak będzie zajmowała się prowadzeniem badań naukowych w ramach projektu.

 

 


 
UWAGA! 

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

19 marca 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020


27 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunku geografia.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

UWAGA! Podział na grupy ćwiczeniowe:

Geografia – I rok lic.

Geografia – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – III rok lic.

Turystyka – I rok lic.

Turystyka – II rok lic.

Turystyka – III rok lic.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.


10 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Plany zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka są już dostępne w zakładkach Plany Zajęć.


10 lutego 2020

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/20.


14 stycznia 2020

STUDIA MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2019/20.


13 stycznia 2020

LEKTORATY - STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenia o zapisach na lektoraty języka obcego dla studentów studiów II stopnia:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.