Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

 


 

Ukazał się Tom 39 Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego pt. Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic, autorstwa Joanny Bałach-Frankiewicz, Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego.

 

 


 

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym roku akademickiego  2016/17 dla studiów licencjackich na kierunku:

geografia,

gospodarka przestrzenna,

turystyka,

oraz studiów magisterskich na kierunku:

geografia.


 

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich .


 

Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) do realizacji w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna znajdują się w zakładkach Studia licencjackie i Studia magisterskie


 

Informujemy, że aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24


 

 

Ostatnio dodane

18 stycznia 2017

ROZPRAWY NAUKOWE IGRR

Tom 39 Rozpraw Naukowych IGRR - Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic, autorstwa Joanny Bałach-Frankiewicz, Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego.

 

PLIKI I FORMULARZE

Program posiedzeń naukowych IGRR w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.


17 stycznia 2017

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Ogłoszenie o prelekcji mgr. inż. Andrzeja Śliwy, pt. Szmaragdy - kwiaty królestwa minerałów - jak powstają, gdzie występują.


16 stycznia 2017

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 - studia licencjackie i magisterskie.


13 stycznia 2017

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Szczegółowe informacje o zawodach okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej.