Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

08 grudzień 2016 08:41

życzenia świąteczne

PTG Zdzisław Jary Chiny 2016

 Serdecznie zapraszamy!

icon compass 24 Informacja o możliwości zgłoszeń do programu Transnational Access - wiosna-lato 2017 i jesień-zima 2017/2018.

Projekt INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic), finansowany ze środków EU H2020 ogłasza możliwość aplikowania przez zespoły badawcze do udziału w programie Transnational Access. program umożliwia dostęp do 43 stacji badawczych zlokalizowanych w obszarze Arktyki oraz obszarach górskich i leśnych północnych rejonów Europy, Rosji oraz Ameryki Północnej. Stacje te reprezentują różnorodność ekosystemów związanych z lodowcami, obszarami górskimi, tundrą, tajgą, torfowiskami a także ekosystemów wodnych – tym samym stwarzając pole do działań badaczy zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, jak i skupiających się na działalności człowieka.

Udział w programie Transnational Access oznacza:

  • wolny dostęp (bezpośredni lub zdalny) dla użytkowników (lub grup użytkowników) do obiektów badawczych, w tym wsparcie dotyczące kosztów podróży i spraw logistycznych
  • wolny dostęp do informacji oraz danych należących do domeny publicznej w ramach infrastruktury stacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 grudnia 2016 – zgłoszenia dotyczą okresu od marca 2017 r do kwietnia 2018 r. Możliwe jest uzyskanie dalszych informacji dotyczących zgłoszeń do programu Transnational Access, opisów stacji badawczych i obiektów, które się w nich znajdują, a także rejestracja w systemie składania aplikacji INTERACCESS na stronie http://www.eu-interact.org/

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Hannele Savela
hannele.savela@oulu.fi

Ogłoszenia dotyczące szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku:
geografia icon pdf 24, gospodarka przestrzenna icon pdf 24, turystyka icon pdf 24.

Ogłoszenie dotyczące szkolenia BHP dla studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich icon pdf 24.

Ogłoszenia dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 na II i III roku studiów I stopnia - geografia icon pdf 24 i gospodarka przestrzenna icon pdf 24.

Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) do realizacji w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna znajdują się w zakładce Studia

Informujemy, że aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24