Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 roku  dr Agnieszka Latocha (Zakład Geomorfologii) uzyskała stopień doktora habilitowanego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR.

 

 


 

 

 


 

UWAGA!

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2017/18.

ATTENTION!

Training on health and safety and fire protection for first-year students of academic year 2017/18.

 


Informujemy, że nasi pracownicy oraz studenci mogą korzystać z uczelnianej licencja oprogramowania Statistica 13.

 

Szczegółowe informacje dla użytkowników licencji uczelnianej oprogramowania Statistica 13 na rok licencyjny 2017/18 wraz z instrukcją instalacji do pobrania.

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

11 grudnia 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Ogłoszenie dotyczące terminów egzaminów magisterskich w roku akademickim 2017/18.


5 grudnia 2017

ODDZIAŁ PTG - KOMUNIKATY

Ogłoszenie o interdyscyplinarnych warsztatach z geografii kulturowej 'Szlakiem Lutra'


29 listopada 2017

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze oświadczeń wymaganych przy składaniu prac doktorskich.

STUDIA DOKTORANCKIE

Nowy formularz sprawozdania doktoranckiego


23 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Program zebrań naukowych IGRR w roku akademickim 2017/18.


12 października 2017

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Relacja z wycieczki krajoznawczo-tematycznej pod hasłem 'Kraina Wygasłych Wulkanów' - Pogórze Kaczawskie.


10 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Harmonogram posiedzeń IGRR w roku akademickim 2017/18


9 października 2017

PRACOWNIA BADAŃ KRAJOBRAZU

Aktualizacja treści zakładki.


6 października 2017

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze zimowym 17/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


21 września 2017

REKRUTACJA 2017

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów magisterskich na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.


19 września 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Formularz deklaracji realizacji bloku pedagogicznego.


5 września 2017

STUDIA LICENCJACKIE i STUDIA MAGISTERSKIE

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


27 lipca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócone plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2017/18 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


26 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)