Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka PTG

Biblioteka Polskiego Towarzystwa Geograficznego znajduje się pod opieką Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, a jej zbiory oparte są o gromadzenie druków krajowych, nadsyłanych przez poszczególne wydawnictwa jako egzemplarze okazowe i recenzyjne. Są one umieszczone w wydzielonym na ten cel gabinecie IGRR. Biblioteka liczy 2093 druków zwartych, 149 tytułów czasopism i 2736 egz. map.

 

Godziny otwarcia:

we wtorki od 12:00 do 14:00