Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biuletyn Informacyjny IGRR

Biuletyn Informacyjny IGRR zawiera informacje o najnowszych wydarzeniach w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego IGRR

biuletyn logo

Archiwum

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 1 1 1 1
1 1 1-2  10
  2 2-3 2

2

2 2 3  11
  3 4-5 3 3 3 3 4  12
  4  6 4 4 4 4 5  
  5 7 5 5 5 5 6  
  6  8-10 6 6 6 6 7  
  7-10 11 7 7 7 7 8-10  
  11
12 8-10 8-10 8-10 8-10 11  
  12   11 11 11 11 12  
      12 12 12 12