Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Geografia - Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

 

icon pdf 24 Lista osób przyjętych na I rok stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku geografia - 22 września 2016.

icon pdf 24 Podział na specjalności osób przyjętych na I rok stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku geografia - 22 września 2016.


 

icon pdf 24 Lista osób przyjętych w trzecim naborze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 21 września 2016.

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia w trzecim naborze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 16 września 2016.


 

icon pdf 24 Lista osób przyjętych w drugim naborze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 8 września 2016.

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia w drugim naborze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 5 września 2016.


 

icon pdf 24 Lista osób przyjętych po drugiej turze naboru na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 26 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista osób przyjętych na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 20 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia w drugiej turze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 20 lipca 2016.


 

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 13 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista rezerwowa kandydatów na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia - 13 lipca 2016.


 

Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a także Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.


 

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajdziesz tutaj icon earth 24.
Ogólne informacje dla kandydata zawarto również tutaj icon earth 24.