Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna - informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

  

icon pdf 24 Lista osób przyjętych po drugiej turze naboru na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 26 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia w kolejnej turze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 26 lipca 2016.


 

icon pdf 24 Lista osób przyjętych na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 20 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia w drugiej turze na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 20 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista rezerwowa kandydatów (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugiej turze) na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 20 lipca 2016.


 

icon pdf 24 Lista kandydatów do przyjęcia na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 13 lipca 2016.

icon pdf 24 Lista rezerwowa kandydatów na I rok stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - 13 lipca 2016.


 

Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a także Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.


 

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajdziesz tutaj icon earth 24.
Ogólne informacje dla kandydata zawarto tutaj icon earth 24.