Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Informujemy, że decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego z dnia 27 marca 2020 roku, podjętą w porozumieniu z Zarządem Oddziału Wrocławskiego PTG oraz Dyrekcją Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ostatecznie odwołano Zjazd PTG w 2020 roku. Zjazd zostanie zorganizowany w przyszłym roku, zaś jego organizacja powierzona zostanie ponownie Ośrodkowi Wrocławskiemu.

 


 


 

 

 

Program wycieczki, informacje szczegółowe

 

 


 

UWAGA!

Nowy numer konta dla Wrocławskiego Oddziału PTG
89 1090 2503 0000 0001 3526 9222
Konto – Bank Zachodni WBK Grupa Santander - Wrocław ul. Kuźnicza 17-19

 


 

UWAGA!

Nr 59 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest dostępny do pobrania.