Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

 

 


 

 

Zapraszamy nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 20-godzinnych warsztatach terenowych Środowisko przyrodniczo-kulturowe Śląska. Metodyka i praktyka zajęć terenowych na obszarze Pogórza Kaczawskiego, w dniach 5-7 kwietnia 2019 r., w miejscowości Leszczyna na Pogórzu Kaczawskim. Współorganizatorem kursu jest Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegółowe informacje o warsztatach

 


 

 

 

Formularz zapisowy dostępny tutaj.

 

Zapraszamy!

 


 

 

 


 

 

Szczegółowe informacje o wycieczce.

Zapraszamy!

 


 

UWAGA!

Nowy numer konta dla Wrocławskiego Oddziału PTG
89 1090 2503 0000 0001 3526 9222
Konto – Bank Zachodni WBK Grupa Santander - Wrocław ul. Kuźnicza 17-19

 


 

UWAGA!

Nr 59 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest dostępny do pobrania.