Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Minione wydarzenia

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w roku 2017 odbyły się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała w dniu 9. września grę miejską po Wrocławiu  pt. „HISTORIA ZAPISANA W KRAJOBRAZIE”

 
Ponad 30 uczestników gry wcieliło się w detektywów, którzy na podstawie śladów historii zapisanych w krajobrazie miasta rozszyfrowywali dzieje Wrocławia i jego różnorodną, wielokulturową przeszłość.
Uczestnicy gry w trakcie kilku godzin przemierzyli Stare Miasto i jego najbliższe otoczenie, a rozwiązując kolejne zadania i zagadki, odkrywali mniej znane miejsca i obiekty związane zarówno z przestrzennym rozwojem Wrocławia, jak i ważnymi wydarzeniami w jego historii.

 
Zespół organizacyjny pracował w składzie: Magdalena Duda-Seifert, Anna Grochowska, Agnieszka Latocha, Hanna Ojrzyńska, Wojciech Jurkowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Mateusz Smolarski oraz przedstawiciele Koła Naukowych Studentów Geografii (Martyna Grzymajło, Katarzyna Więckiewicz, Marta Wusaty, Paweł Świdziński, Bartosz Trepka).


Więcej o Europejskich Dniach Dziedzictwa:
http://edd.nid.pl/

http://www.muzeumetnograficzne.pl/index.php?section=edd&page=edd

 


W dniach 2-7.04.2017 w IGRR gościł dr Zdenĕk Kučera z Uniwersytetu Karola w Pradze.  Można było wysłuchać jego trzech wykładów, dotyczących różnych aspektów zagadnień krajobrazowych:

  • Historical and cultural geography in Czechia: its past, present and future
  • Landscape as a cultural symbol and its connection to regional image and identity
  • Cultural landscape transformations and settlement desertion: the case of the Czech borderlands

Członkowie Zespołu PBK mieli również okazję spotkać się ze Zdenkiem w celu przedyskutowania planów realizacji wspólnego, transgranicznego projektu odnośnie krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-czeskiego.