Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych

Informacje ogólne

Dane kontaktowe

Zasady naboru i wymagane dokumenty

Charakterystyka studiów

Wykaz przedmiotów