Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

XLVI Olimpiada Geograficzna

(rok szkolny 2019/2020)

Zawody Okręgowe XVI OG (aktualizacja 13-01-2020)

Zawody pisemne i ustne XLVI Olimpiady Geograficznej odbędą się 8 – 9  lutego 2020 roku w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE do pobrania.

 

Do 15 stycznia 2016 roku uczniowie dopuszczeni do zawodów pisemnych II stopnia przesyłają do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu ankietę osobową (wzór będzie udostępniony na stronie Komitetu Głównego OG).

 


 

XLVI Olimpiada Geograficzna – wyniki weryfikacji

 

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej podjęło w dn. 10.12.2019 decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych 2. etapu uczniów, których prace 1. etapu po weryfikacji uzyskały 75 i więcej punktów.

 

Tabela z wynikami weryfikacji

 


 

Informujemy, że na stronie internetowej Olimpiady Geograficznej są już opublikowane tematy XLVI edycji Olimpiady. Zapraszamy do udziału.

 

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór prac przysłanych  na I etap XLV Olimpiady Geograficznej i wcześniejszych Olimpiad. Prace należy odebrać do końca września 2019 rok u Sekretarza Komitetu Okręgowego - tel. 663 589 181.

Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLV Olimpiada Geograficzna

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/18

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016