Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studia za granicą

Studenci Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego mogą uczestniczyć w różnorodnych uczelnianych programach międzynarodowych.

 

icon earth 24 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr.