Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Zbiory kartograficzne

Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego mieszczą się na III piętrze Gmachu Głównego UWr. Zajmują one dwa oddzielne pomieszczenia (wejście od pokoju 335), co było podyktowane koniecznością podziału gromadzonych opracowań na mapy średnio- i wielkoskalowe oraz atlasy, mapy ścienne, turystyczne i plany miast.

 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10:00 - 14:00

 

tel. 71 375 2285