Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Dyrekcja

p.o. Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr

Godziny przyjęć: wtorek 8.00 - 9.00, piątek 8.00 - 9.00

IGRR, Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1, II p., pok. 225

 


 

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Małgorzata Wieczorek

Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 10.00

IGRR, Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1, II p., pok. 224

 


 

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

prof. dr hab. Krzysztof Migała

Godziny przyjęć: wtorek 10.00 - 11.00, piątek 9.00 - 10.00

IGRR, Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1, II p., pok. 225