Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

DNI ADAPTACYJNE i HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH

 

Program dni adaptacyjnych dla studentów I. roku studiów licencjackich, obejmujących spotkanie z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych IGRR:

Szkolenia biblioteczne odbędą się w formie zdalnej. O szczegółach szkolenia poinformujemy wkrótce.

 

Jednocześnie podajemy do wiadomości ramowy harmonogram zajęć zdalnych oraz stacjonarnych:

 


 

UWAGA!

Zasady bezpiecznego zachowania się w bibliotekach IGRR

 


 

 

Z przyjemnością informujemy o opublikowaniu 47. Tomu z serii Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Poszukiwanie osób zaginionych w terenach otwartych: przegląd stosowanych metod, którego autorami są mgr Mirosława Jurecka i prof. dr hab. Tomasz Niedzielski.

 


 

Ogłoszenia o drugim terminie egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2019/20 na kierunkach:

 


 

Zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

 


UWAGA!

Rejestracja na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

W imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07 – 09 grudnia 2020 r.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie.
 
 

 
 

 
UWAGA!
Ogłoszenia o zapisach na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2020/21
studia licencjackie:
studia magisterskie:
 

 
 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 

UWAGA!

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 28 maja 2020 r w sprawie: Procedury bezpieczeństwa na terenie obiektów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie pandemii COVID-19.

 


 

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 
UWAGA!
Zarządzenie Dziekana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w okresie ograniczeń związanych z COVID-19.
 

 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

15 września 2020

BIBLIOTEKI

Dodano instrukcję z zasadami bezpiecznego zachowania się w bibliotekach IGRR.


7 września 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020.


17 sierpnia 2020

LEKTORATY 2020/21

Ogłoszenia o lektoratach dla studentów:

I. roku lic. - geografia,

I. roku lic. - gospodarka przestrzenna,

I. roku lic. - turystyka,

I. roku mgr - geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.


20 maja 2020

ORGANIZACJA PRACY

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty.