Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Aktualności

Otwarte spotkanie naukowe Pracowni Badań Krajobrazu

w dniu  23.11.2018, o godz. 10.00 w sali 336

 

Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu aktualnych trendów w badaniach krajobrazu. Punktem wyjścia do rozmów i dyskusji będą trzy krótkie referaty – sprawozdania z konferencji, które odbyły się jesienią bieżącego roku. Prelegenci przedstawią najważniejsze poruszane na nich kwestie. 

 

Tematyka referatów:

 

1) mgr Marek Jaskólskisprawozdanie z Warsztatów pt. 'Rozwój oraz powiązanie zielonych przestrzeni na trójstyku granic – wspólne wyzwania oraz opracowanie pomysłów na projekty', w ramach projektu unijnego Interreg Central Europe pt. 'MaGICLandscapes” (organizowane przez  TU Dresden oraz Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development).

 

Główny temat: narzędzia i informacje niezbędne do właściwego zarządzania zieloną infrastrukturą, tak aby poprzez swoje liczne funkcje przynosiła jak najlepsze korzyści przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne; informacje o istniejących możliwościach finasowania projektów własnych związanych z zieloną infrastrukturą.

 

2) mgr Maria Młodzianowska-Synowiec – sprawozdanie z VII konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce pt. 'Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu', zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

Główne tematy: podstawy teoretyczne związane z usługami ekosystemowymi; zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych jako narzędzia do zarządzania krajobrazem; próby wyceny usług świadczonych przez krajobraz jako wartości ekonomicznej; przykłady inwestycji zrealizowanych przez różne instytucje w celu zachowania lub przywrócenia walorów krajobrazowych oraz w zakresie popularyzowania roli krajobrazu jako usługi.

 

3) dr Magdalena Duda-Seifert, dr hab. Agnieszka Latocha – sprawozdanie z konferencji pt. „Krajobraz w percepcji społecznej” zorganizowanej przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN oraz Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu.

 

Główne tematy: administracyjne i społeczne możliwości ochrony krajobrazu; funkcje krajobrazu w ocenie społecznej; społeczne postrzeganie krajobrazu; edukacja krajobrazowa; metody badań percepcji i walorów krajobrazu; tożsamość a krajobraz.

 

WSZYSCY ZAINTERESOWANI SĄ MILE WIDZIANI. ZAPRASZAMY!