Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studia licencjackie

Kierunki studiów

Programy studiów

Sylabusy

Rozkłady zajęć - SEM. LETNI 2023/24

Terminarz egzaminów

Ogłoszenia i pliki do pobrania

Propozycje tematów prac dyplomowych

Wymogi formalne stawiane pracy licencjackiej

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Ćwiczenia terenowe

Wyniki ankiet dydaktycznych