Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Zbiory Kartograficzne Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii

Kierownik pracowni: dr hab. Waldemar Spallek

Zbiory kartograficzne: mgr Łukasz Kasprzak

Godziny udostępniania zbiorów:

poniedziałek – czwartek 10:00–14:00,

piątek 12:00–14:00

Kontakt: 335, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
tel. +48 71 375 2285

 

 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, dnia 1 grudnia 2014 r. została powołana Pracownia Historii Kartografii, której kierownikiem mianowano dr. Waldemara Spallka. Celem nowo powołanej jednostki jest kontynuacja i poszerzenie zakresu badań nad historią kartografii, jakie prowadzone były w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii od początków jego istnienia. Częścią PHK są zbiory kartograficzne, których zasób stanowi podstawowy materiał badawczy nowej pracowni. Zbiory kartograficzne PHK funkcjonują z jednej strony jako wypożyczalnia materiałów kartograficznych do zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale, z drugiej – jako zbiór dawnych i współczesnych dokumentów kartograficznych udostępniany do badań zainteresowanym naukowcom.

 

Zbiory kartograficzne Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii zajmują dwa pomieszczenia, w których zgromadzone są mapy średnio- i wielkoskalowe oraz atlasy, mapy ścienne, turystyczne i plany miast. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin.

 

Łączna liczba przechowywanych w PHK egzemplarzy dokumentów kartograficznych: 38546, w tym: mapy arkuszowe: 35977, atlasy: 2500, zbiory multimedialne: 69.

 

Część kolekcji map i atlasów dawnych, zgromadzonych w Zbiorach Kartograficznych PHK, znajduje się w repozytorium cyfrowym i udostępniana jest na zasadzie wolnego dostępu (creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl). Link do kolekcji:
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/213.

 

Pozycje opracowane komputerowo można zamawiać przez katalog online.
Informację katalogową o niektórych zasobach Pracowni Historii Kartografii stanowi system GAiKK, który jest katalogiem zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego.