Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

O Instytucie

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (do 2003 r. Instytut Geograficzny) jest jednym z dwóch instytutów wchodzących w skład Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, powołanego na Uniwersytecie Wrocławskim w 2006 r. Drugim instytutem funkcjonującym w ramach Wydziału jest Instytut Nauk Geologicznych. IGRR jest jednym z najstarszych na Uniwersytecie Wrocławskim. Powstał w 1945 r. i rozpoczął działalność dydaktyczną i naukową w listopadzie 1945 r. Początkowo funkcjonował jako jednostka międzywydziałowa, by w 1952 r. uzyskać status instytutu kierunkowego w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych.

 

IGRR jest instytutem kierunkowym, prowadzącym studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o Ziemi (od 2000 r.), potwierdzone po zmianie przynależności w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 r. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, którego Instytut jest częścią, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi i występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora (od 2007 r.).

 

icon pdf 24 Więcej informacji o historii Instytutu można znaleźć w publikacji przygotowanej z okazji 60. jubileuszu jego powstania.

 

Informacje o zakładach wchodzących w skład Instytutu dostępne są w zakładce Struktura.