Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek 9:00 - 14:00
środa 9:00 - 14:00
czwartek 9:00 - 14:00
piątek 9:00 - 14:00

 

UWAGA! W okresie od 25 maja do 30 września 2020 r.  Biblioteka IGRR będzie czynna w godzinach:

25 maja – 30 czerwca: poniedziałek-piątek 9:00 – 14:00
1 – 31 lipca: wtorki 9:00 14:00
1 – 31 sierpnia: nieczynna
1 – 18 września: wtorki 9:00 – 14:00
21 – 30 września: poniedziałek-piątek 9:00 – 14:00

 

UWAGA!

Zasady bezpiecznego zachowania się w Bibliotece IGRR

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, dbając o bezpieczeństwo  Użytkowników i personelu bibliotek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

  1. Jednorazowo do Biblioteki może wejść 5 Użytkowników.
  2. Zdezynfekowanie rąk i właściwe używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic).
  3. Zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych Użytkowników.
  4. Ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni.
  5. Stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.
  6. W Bibliotece mogą przebywać osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Katalogi kartkowe i komputery biblioteczne są wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z katalogu online https://katalog.bu.uni.wroc.pl, katalogu kartograficznego w systemie GAiKK https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/ oraz sprawdzania dostępności egzemplarzy i zamawiania materiałów bibliotecznych i kartograficznych przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie: biblioteka.igrr@uwr.edu.pl tel. 71 3752803.

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z personelem biblioteki zalecamy wcześniejsze wypełnienie rewersów na zamówione książki  i wysłanie ich pocztą elektroniczną.

Materiały zwracane do biblioteki poddane są 3-dniowej kwarantannie, po czym mogą być ponownie udostępnione.

 

 

Profil zbiorów

Tematyka

Katalogi kartkowe

Stanowiska komputerowe dla użytkowników

Usługi dodatkowe

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki IGRR