Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Geografów „Human Geography”

Studenckie Koło Naukowe Geografów Human Geography to nowa inicjatywa, stworzona przez młodych, pełnych zapału studentów, będących specjalistami każdej z dziedzin geografii. SKNG powstało we wrześniu 2013 roku skupiając swoją działalność na szeroko pojętej geografii człowieka. Umożliwia zdobycie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności przydatnych absolwentom na rynku pracy, promocję i popularyzację działalności naukowo-badawczej, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i co najważniejsze pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej geografii człowieka
Ze względu na rozpiętość tematów nie ogranicza się tylko do problematyki związanej z geografią. Realizowane projekty obejmują każdy aspekt danego zagadnienia – są kompleksowe. Poruszane są, więc problemy zarówno z zasięgu geografii fizycznej jak i społeczno – ekonomicznej. I właśnie chęć zjednoczenia geografii, interdyscyplinarność, wyróżnia SKNG Human Geography z grona jakże licznych kół naukowych zajmujących się geografią.

Zarząd SKNG (2023)

  • Prezes: Karolina Dukowska
  • Koordynator ds. organizacyjnych: Bartosz Sofiński
  • Koordynator ds. finansowych: Filip Szpringiel
  • Sekretarz: Michał Hawra

Opiekun SKNG

dr Robert Szmytkie

 

Cele działalności SKNG

Informacje na temat bieżącej działalności Koła znaleźć można na:


 

Adres do korespondencji:

Studenckie Koło Naukowe Geografów Human Geography
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław