Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rada Instytutu

Dyrekcja Instytutu

 • dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr, p.o. Dyrektora Instytutu, z-ca Dyrektora Instytutu
 • prof. dr hab. Krzysztof Migała, z-ca Dyrektora Instytutu
 • dr Małgorzata Wieczorek, z-ca Dyrektora Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • prof. dr hab. Zdzisław Jary
 • prof. dr hab. Tomasz Niedzielski
 • dr hab. Marek Błaś, adiunkt
 • dr hab. Sylwia Dołzbłasz, prof. UWr
 • dr hab. Dariusz Ilnicki, adiunkt
 • dr hab. Krzysztof Janc, prof. UWr
 • dr hab. Marek Kasprzak, prof. UWr
 • dr hab. Alicja Krzemińska, adiunkt
 • dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr
 • dr hab. Beata Namyślak, adiunkt
 • dr hab. Piotr Owczarek, prof. UWr.
 • dr hab. Andrzej Raczyk, adiunkt
 • dr hab. Waldemar Spallek, adiunkt
 • dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr
 • dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr
 • dr hab. Małgorzata Werner, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Widawski, adiunkt

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Wojciech Jurkowski, adiunkt
 • dr Krzysztof Kołodziejczyk, adiunkt
 • dr Dominik Sikorski, adiunkt
 • dr Andrzej Traczyk, adiunkt, przedstawiciel związków zawodowych

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Małgorzata Śpiewak, kierownik adm. Instytutu
 • mgr Piotr Ropuszyński, specjalista

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr Mateusz Telążka

Przedstawiciele studentów

Osoby uczestniczące z głosem doradczym

 • mgr Małgorzata Diduszko - kierownik Biblioteki Instytutu