Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Wiodące kierunki badań

W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego realizowanych jest kilka wiodących kierunków badań określonych jako badania statutowe poszczególnych zakładów oraz badania własne pracowników naukowych.

 

Badania statutowe:

 

Geografia fizyczna

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego obszarów górskich, przedgórskich i dolinnych, ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji.

 

Geografia człowieka

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze regionów Polski i świata.

 

Geoinformatyka i kartografia

Geoinformatyczne i kartograficzne aspekty modelowania środowiska geograficznego.