Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

W ofercie na rok akademicki 2023/2024 uruchomiony został nabór na studia podyplomowe Prawo w Gospodarce Przestrzennej. Studia realizowane są na Wydziale Prawa i Administracji przy współpracy z Instytutem Geografii i Rozwoju Regionalnego.

 

Studia przeznaczone są dla:

1) pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej,

2) przedsiębiorców i projektantów zajmującymi się planowaniem przestrzennym,

3) absolwentów studiów na kierunkach architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geografia, ochrona środowiska, geodezja,

4) osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa planowania i gospodarowania przestrzenią.

 

Prowadzącymi zajęcia są praktycy oraz nauczyciele akademiccy. Praktykami prowadzącymi zajęcia są m. in. radcowie prawni prowadzący działalność zawodową w postaci własnych kancelarii prawnych lub zatrudnieni w kancelariach pranych prowadzących prawną. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia są zatrudnieniu na Uniwersytecie Wrocławskim i zajmują się problematyką kształtowania gospodarki przestrzennej z perspektywy prawnej, jak również i urbanistycznej.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rekrutacji.