Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Czasopismo Geograficzne

Informacje ogólne

Czasopismo Geograficzne jest kwartalnikiem ogólnogeograficznym, przeznaczonym dla osób zainteresowanych geografią.

 

Wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

 

Adres redakcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-952 Warszawa

tel. 22 826 17 94

e-mail: ptg@uw.edu.pl