Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Informacje ogólne o studiach

Studia realizowane w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Geografia

Gospodarka Przestrzenna

Turystyka

Inną formą kształcenia są wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus icon earth 24

Instytut prowadzi także studia podyplomowe i studia doktoranckie.


przewodnik studenciprzewodnik naukowcy