Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Badania polarne

Badania polarne Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły się w 1957 roku w ramach III Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Na północnym obrzeżeniu fiordu Hornsund na Spitsbergenie w latach 1957–1960 badania geomorfologiczne prowadzili geografowie kierowani przez prof. Alfreda Jahna. Na lodowcach Werenskiolda i Hansa grupa glacjo-klimatologiczna prowadziła badania  pod kierunkiem prof. Aleksandra Kosiby.

 

gosc w Baranowce

 

Doświadczenie polarne zostało wyniesione z przedwojennych polskich i zagranicznych wypraw naukowych na Grenlandię, Spitsbergen, Islandię.

 

W latach 1970–1974 Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego był organizatorem serii ogólnopolskich wypraw letnich na Spitsbergen. Większością tych wypraw kierował doc. dr Stanisław Baranowski. W 1971 roku wybudowano własną niewielką stację na przedpolu lodowca Werenskiolda, modernizując ją w kolejnych latach. W 1973 roku Instytut zorganizował wyprawę na Grenlandię. W 1974 roku we Wrocławiu powołano Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego o zasięgu ogólnopolskim. Na Przewodniczącego Klubu wybrano prof. Alfreda Jahna.

 

W latach 1975–2003 na Spitsbergenie odbywały się kolejne wyprawy Uniwersytetu Wrocławskiego lub z udziałem badaczy wrocławskich. Kilku wrocławian brało udział w całorocznych wyprawach PAN na Spitsbergen oraz letnich w Antarktyce. W latach 1979–1980 dokonano rekonstrukcji Stacji Polarnej im. S. Baranowskiego, powiększając ją dla 6-8 osób.

 

W roku 2003, po okresie osłabienia wrocławskiej aktywności polarnej, wznowiono coroczne wyprawy Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen. Wiosną 2009 rozpoczyna działalność terenową XXII naukowa wyprawa UWr. na Spitsbergenie.

 

Uniwersytet Wrocławski pięciokrotnie organizował Sympozja Polarne. Ostatnie XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne odbyło się w maju 2008. Od tego sympozjum Zarząd Klubu Polarnego ponownie znajduje się we Wrocławiu. Sympozjum poświęcone było badaniom w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009. Wrocławscy badacze  biorą udział w międzynarodowych projektach polarnych, m.in. TOPOKLIM, GLACIODYN IV MRG (IPY).

 


 

Rezultaty badań polarnych wrocławskich uczonych, publikowane są w polskich oraz międzynarodowych czasopismach i książkach. Żywa jest również działalność popularno- naukowa m.in. podczas Festiwali Nauki, w prasie, radiu i telewizji oraz w szkołach. Referaty polarne realizowane są też w ramach działalności klubów dyskusyjnych, centrów edukacyjnych, organizacjach charytatywnych, szpitalach dla przewlekle chorych dzieci, itp.

 


 

Użyteczne strony internetowe