Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Nabór na 2 edycję Międzyuczelnianej Akademii Klimatu już rozpoczęty!

 

Studia realizowane są wspólnie przez trzy uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (lider drugiej edycji), Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski.

 

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu ukierunkowana na kształcenie profesjonalistów pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym.

 

Atuty kierunku:

 • AKTUALNA PROBLEMATYKA – najnowsza wiedza, osiągnięcia i rozwiązania w zakresie zarządzania zmianami klimatycznym.
 • EKSPERCI – wykładowcy to doświadczeni naukowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.
 • CENNE RELACJE – elitarna społeczność absolwentów–ekspertów z obszaru zmian klimatycznych.

Studia umożliwiają nabycie przez Słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności, które obecnie są bardzo pożądane na rynku pracy, z zakresu:

 • przyczyn postępujących zmian klimatycznych,
 • skutków i wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi,
 • możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
 • wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie społeczeństw, gospodarek, jednostek samorządowych, organizacji i przedsiębiorstw,
 • możliwości adaptacji do zmian klimatycznych,
 • obowiązujących i planowanych regulacji związanych ze zmianami klimatycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Studia Podyplomowe MAK umożliwiają realizację poniższych ścieżek tematycznych:

 • inżynieria i energetyka (realizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą),
 • ekonomia-finanse-gospodarka (realizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie),
 • człowiek, społeczeństwo, gospodarka przestrzenna (realizowana przez Uniwersytet Wrocławski).

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu stanowią platformę współpracy interdyscyplinarnych zespołów w ramach realizacji prac dyplomowych.

 

Studia Podyplomowe MAK przygotowują kadrę profesjonalistów, którzy będą:

 • rozumieli postępujące zmiany klimatyczne i związane z nimi konsekwencje,
 • dysponowali wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami i w związku z tym potrafili podejmować zarówno inicjatywy przeciwdziałającej, jak i działania adaptacyjne wobec zmian klimatycznych,
 • mieli możliwość nawiązania cennych relacji z ekspertami naukowymi i branżowymi w zakresie zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje (wykładowcy, program) oraz rekrutacja