Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Turystyki

Koło Naukowe Studentów Turystyki powstało 17.11.2023 roku. Jako uczelniana organizacja studencka zrzesza wszystkich zainteresowanych turystyką, geografią turystyczną, krajoznawstwem, a także innymi dyscyplinami, którym bliskie są problemy prosperity turystyki krajowej i zagranicznej.


KNST jest przede wszystkim platformą, gdzie teoria łączy się z praktyką a członkowie jak i sympatycy spotykają się na warsztatach, inwentaryzacjach, wyjazdach, projektach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności kierunku Turystyka, każda inna specjalizacja znajdzie coś dla siebie.

Zarząd KNST

  • Przewodniczący KNST: Oliwia Ratajczak
  • Zastępczyni Przewodniczącego: Klaudia Wilczko
  • Sekretarz: Julia Piluszyk
  • Skarbnik: Bartłomiej Bąk

Opiekunowie KNST

  • dr hab. Krzysztof Widawski
  • dr Janusz Łach
  • dr Krzysztof Kołodziejczyk

Informacje na temat bieżącej działalności Koła znaleźć można na profilu facebookowym KNST UWr.

 

Adres do korespondencji:

Koło Naukowe Studentów Turystyki

knst.uwr@gmail.com