Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studia doktoranckie

Informacje ogólne

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. prowadzi studia doktoranckie. Doktoranci realizują prace badawcze w poszczególnych Zakładach Instytutu.

Od roku akademickiego 2019/20 funkcjonować będzie Szkoła Doktorska Nauki o Ziemi i Środowisku.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

prof. dr hab Piotr Migoń

p. 317, III piętro,  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1.

 

Informacje dotyczące rekrutacji na studia.

 

Wykaz obecnie realizowanych tematów prac doktorskich.