Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteki

 

UWAGA!

Biblioteka IGRR z dniem 3 października 2023 r. uruchamia dla użytkowników elektroniczny moduł udostępniania. Wiąże się to ze zmianą Regulaminu udostępniania, sposobu zapisu do BIGRR, zasad wypożyczania i korzystania z czytelni. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Szkolenie biblioteczne przeznaczoną dla studentów I roku, która może pomóc starszym studentom i pracownikom IGRR oraz innym użytkownikom biblioteki.