Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Współpraca międzynarodowa IGRR

Pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego prowadzą od wielu lat aktywną współpracę naukową z ośrodkami badawczymi z wielu państw, a także realizują część swoich projektów badawczych poza granicami Polski.

 

Współpraca ta dotyczy wszystkich dziedzin geografii, od geomorfologii przez paleogeografię czwartorzędu, kształtowanie środowiska, meteorologię i klimatologię, zmiany globalne, geografię społeczno-ekonomiczną, problematykę zagospodarowania przestrzennego, geografię turyzmu, po modelowanie procesów przyrodniczych, zastosowanie systemów informacji geograficznej i kartografię.

 

Trwała współpraca wiąże Instytut z ośrodkami akademickimi Republiki Czeskiej (Praga, Brno, Ustí nad Labem), Litwy (Wilno), Ukrainy (Lwów), Serbii (Nowy Sad), Niemiec (Bayreuth, Bochum, Drezno), Wielkiej Brytanii (Edynburg, Aberdeen), Portugalii (Lizbona), Rosji (Tomsk), Stanów Zjednoczonych (Phoenix) i Chin (Chengdu, Guangzhou). Obejmuje ona także wspólne projekty z instytucjami ochrony przyrody w Republice Czeskiej i na Słowacji.