Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Badania

Wiodące kierunki badań

W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego realizowanych jest kilka wiodących kierunków badań określonych jako badania statutowe poszczególnych zakładów oraz badania własne pracowników naukowych.

Czytaj więcej: Wiodące kierunki badań


Wykaz projektów badawczych będących w trakcie realizacji

Lista projektów badawczych obecnie realizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

Czytaj więcej: Wykaz projektów badawczych będących w trakcie realizacji


Wykaz zrealizowanych projektów badawczych

Lista projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

Czytaj więcej: Wykaz zrealizowanych projektów badawczych


Badania polarne

Badania polarne Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły się w 1957 roku w ramach III Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Na północnym obrzeżeniu fiordu Hornsund na Spitsbergenie w latach 1957–1960 badania geomorfologiczne prowadzili geografowie kierowani przez prof. Alfreda Jahna. Na lodowcach Werenskiolda i Hansa grupa glacjo-klimatologiczna prowadziła badania pod kierunkiem prof. Aleksandra Kosiby.

Czytaj więcej: Badania polarne


Współpraca międzynarodowa IGRR

Pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego prowadzą od wielu lat aktywną współpracę naukową z ośrodkami badawczymi z wielu państw, a także realizują część swoich projektów badawczych poza granicami Polski.

Czytaj więcej: Współpraca międzynarodowa IGRR