Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Geografia

Jeżeli interesuje Cię wzajemna relacja między człowiekiem a przyrodą, sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, jak środowisko wpływa na nas i jak my kształtujemy środowisko, jeśli chcesz zrozumieć, jak działają systemy przyrodnicze i kulturowe, wybierz GEOGRAFIĘ.

studia I. stopnia

Opis kierunku

Geografia to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Geografia to pasjonująca dziedzina wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, która analizuje zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospodarcze a także kulturowe w szerokim kontekście przestrzeni. Studiując geografię, poznasz m.in. podstawy geomorfologii, klimatologii, hydrologii, geografii społeczno-gospodarczej, gospodarki przestrzennej, geografii kultur i turystyki. Nauczysz się korzystać z podstawowych narzędzi geoinformatycznych służących gromadzeniu i wizualizacji informacji przestrzennej. Na ich podstawie będziesz umiał analizować procesy i prognozować ich skutki dla środowiska przyrodniczego i społecznego. Nabędziesz kompetencje do pracy na samodzielnym stanowisku eksperta i w zespole wykonywującym ekspertyzy środowiskowe.

 

CZEGO SIĘ UCZYMY? - wykaz przedmiotów

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ

 

studia II. stopnia

Opis kierunku

Geografia to 2-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz umiejętność jego kompleksowej oceny na terenach naturalnych i zmienionych antropogenicznie oraz analizy współzależności w układzie człowiek - środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów nauczysz się korzystać z nowoczesnych systemów informacji, w tym dostępnych baz danych oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zostając geografem zyskasz szerokie horyzonty, ale możesz zostać specjalistą: geoekologiem, geografem ekonomicznym, społecznym lub regionalnym, geoinformatykiem, kartografem, klimatologiem, specjalistą ochrony atmosfery. Kształcenie ukierunkowane jest przede wszystkim na aspekt aplikacyjny i praktyczny. Pozwala na zdobycie całościowej wiedzy o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne, poszukiwane na rynku pracy, w tym na modelowanie, pracę z danymi przestrzennymi czy prace terenowe.Dodatkowo studenci geografii mogą realizować moduł pedagogiczny pozwalający na uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu geografia w liceum.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ