Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Turystyka

studia I. stopnia

Interesuje Cię praca w hotelu lub restauracji, fascynują Cię podróże i chciałbyś związać z nimi swoje życie zawodowe –wybierz TURYSTYKĘ. Nauczysz się, jak rozpoznawać zasoby dla rozwoju turystyki, jak kształtować produkty turystyczne i jak planować rozwój turystyki w regionie z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego. Poznasz formy działalności w tym sektorze oraz współczesne tendencje na rynku światowym i polskim.


 

Opis kierunku

Turystyka to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat m.in. uwarunkowań rozwoju turystyki, form działalności i trendów na tym rynku  z praktycznymi umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Na studiach nauczysz się, jak planować rozwój turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego: w gminie, powiecie, województwie. Dowiesz się, jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Zdobędziesz wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju turystyki, zasobów turystycznych Polski i świata, podstaw polityki regionalnej i prawa. Poznasz zasady działalności w sektorze gastronomii i hotelarstwa, organizacji i obsługi ruchu turystycznego, planowania rozwoju infrastruktury i zarządzania produktem turystycznym.

 

CZEGO SIĘ UCZYMY? - wykaz przedmiotów

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ

 

studia II. stopnia

Chciałbyś aktywnie działać w branży turystycznej? Widzisz się w organizacji turystyki w organach państwowych, w firmach komercyjnych, a może w ramach własnej działalności? Jeśli tak – wybierz TURYSTYKĘ na Uniwersytecie Wrocławskim.


 

Opis kierunku

Turystyka to 2-letnie studia, w czasie których pogłębisz wiedzę na temat oceny potencjału dla turystyki, planowania jej rozwoju na wybranych obszarach i działalności w podmiotach komercyjnych, a po ich zakończeniu zdobędziesz tytuł magistra.

W ramach studiów zdobędziesz wiedzę na temat regionów turystycznych, poznasz m.in. zasady gospodarki przestrzennej w turystyce, tworzenia produktów turystycznych, a także marketingu w turystyce. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat hotelarstwa, transportu, pilotażu i działalności touroperatorskiej. Dodatkowo dokonasz wyboru z szerokiej puli przedmiotów  fakultatywnych, np. na temat biznesplanu, negocjacji w biznesie, polityki turystycznej, rewitalizacji czy komunikacji międzykulturowej. W ramach pracy magisterskiej możesz wybrać temat związany z Twoimi zainteresowaniami, a zdobyte podczas badań wiedza i kompetencje wzmocnią Twój potencjał na rynku pracy.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ